Węglowodany
Węglowodany to związki organiczne składające się z węgla, wodoru i tlenu. Występują powszechne w produktach pochodzenia roślinnego i są podstawowym źródłem łatwo dostępnej energii dla organizmu.

Węglowodany podzielić można na proste, złożone oraz błonnik nie trawiony przez enzymy trawienne przewodu pokarmowego człowieka.

Węglowodany spełniają szereg istotny funkcji takich jak:

•    Są głównym i łatwo dostępnym źródłem energii, która jest wykorzystywana na zaspokajanie bieżących potrzeb organizmu.
•    Glukoza jest wyłącznym źródłem energii dla mózgu
•    Glukoza zapewni dowóz energii do mięśni
•    Węglowodany uczestniczą w spalaniu tkanki tłuszczowej i metabolizmie tłuszczu
•    Węglowodany uczestniczą w gospodarowaniu białkami
•    Uczestniczą w gospodarce wodno-elektrolitowej
•    Błonnik uczestniczy w regulacji pasażu jelitowego
•    Węglowodany uczestniczą w budowie tkanek

Węglowodany spełniają szereg istotnych funkcji w związku z czym zadbać należy o ich odpowiednią podaż, na poziomie 55 -60% puli energii całej diety. Poziomu tego nie należy jednak przekraczać gdyż grozi to rozwojem nadmi

http://www.odchudzanie.com/click/?code=23a85fcc3e359612c115cce6187ae3e9
http://www.odchudzanie.com/click/?code=c518b53f7d9e779c1afb713d4be49ef1
http://www.odchudzanie.com/click/?code=7d3c242b99706c588c2a36a73214f41f