Termogeneza poposiłkowa
Termogeneza poposiłkowa to inaczej wzrost wytwarzania ciepła pod wpływem spożycia pokarmu. Wytwarzanie ciepła wiąże się ze zwiększonym zużyciem energii, czyli z wykorzystaniem większej ilości kilokalorii.

Zjawisko to występuje po spożyciu każdego posiłku. Z tego względu tak istotne jest dzielenie dziennej racji pokarmowej na jak najwięcej porcji, gdyż częste uruchamianie zjawiska termogenezy skutkuje wykorzystaniem znacznej ilości kalorii z pożywienia na produkcję ciepła.

Termogeneza występuje po spożyciu każdego rodzaju pożywienia jednak najbardziej termogennym składnikiem odżywczym jest białko.

http://www.odchudzanie.com/click/?code=23a85fcc3e359612c115cce6187ae3e9
http://www.odchudzanie.com/click/?code=c518b53f7d9e779c1afb713d4be49ef1
http://www.odchudzanie.com/click/?code=7d3c242b99706c588c2a36a73214f41f