Molibden
Molibden jest pierwiastkiem wchodzącym w skład enzymów biorących udział w metabolizmie tłuszczów oraz białek.
Do głównych źródeł tego pierwiastka należy mleko, mąka pełnoziarnista, wątroba, ryż niełuskany, wątroba oraz sery.

http://www.odchudzanie.com/click/?code=23a85fcc3e359612c115cce6187ae3e9
http://www.odchudzanie.com/click/?code=c518b53f7d9e779c1afb713d4be49ef1
http://www.odchudzanie.com/click/?code=7d3c242b99706c588c2a36a73214f41f