Metabolizm
Metabolizm

Są to wszystkie reakcje zachodzące w obrębie organizmu a także związane z nimi przemiany energetyczne.
Wyróżniamy dwa szlaki metaboliczne – anabolizm i katabolizm.

Anabolizm  jest to grupa reakcji wymagających dostarczenia energii (w postaci białek, tłuszczów i węglowodanów) inaczej zwane endoenergetycznymi. Ten szlak metaboliczny odpowiada za tworzenie tkanek, rozwój i wzrost organizmu. Reakcje tego typu przeważają w wieku młodzieńczym.

Katabolizm to grupa reakcji, w czasie których następuje przekształcenie związków organicznych w energię. Są to reakcje egzoenergetyczne. Energia powstała na drodze tego typu reakcji służy do podtrzymywania procesów życiowych organizmu i zaspokajanie jego bieżących potrzeb. Reakcje kataboliczne nasilają się po zakończeniu okresu dojrzewania i wzrostu organizmu a znaczna ich przewaga jest widoczna w wieku starczym.

Aby spowodować przyśpieszenie procesów metabolicznych należy wypracować systematyczny i zdrowy sposób odżywiania a także zapewnić sobie regularną aktywność fizyczną.

http://www.odchudzanie.com/click/?code=23a85fcc3e359612c115cce6187ae3e9
http://www.odchudzanie.com/click/?code=c518b53f7d9e779c1afb713d4be49ef1
http://www.odchudzanie.com/click/?code=7d3c242b99706c588c2a36a73214f41f