Choroby związane z otyłością
Wraz ze wzrostem masy ciała znacznie wzrasta ryzyko wystąpienia szeregu chorób. Szczególnie zagrożona grupą są ludzie, u których obserwuje się wartość wskaźnika BMI powyżej 30.

Do powikłań chorobowych związanych z otyłością należy:

•    Cukrzyca typu II
•    Nadciśnienie tętnicze
•    Hiperlipidemia
•    Choroba niedokrwienna serca
•    Niewydolność serca
•    Miażdżyca
•    Niektóre nowotwory
•    Udar mózgu
•    Zaburzenia oddychania
•    Żylaki kończy dolnych
•    Zespół policystycznych jajników
•    Zaburzenia oddychania
•    Kamica pęcherzyka żółciowego
•    Powikłania ciąży

W celu redukcji ryzyka zachorowania na wyżej wymienione choroby należy zadbać o zmniejszenie masy ciała do wartości prawidłowych, czyli do BMI mieszczącego się w przedziale 18,5 – 24,9.

http://www.odchudzanie.com/click/?code=23a85fcc3e359612c115cce6187ae3e9
http://www.odchudzanie.com/click/?code=c518b53f7d9e779c1afb713d4be49ef1
http://www.odchudzanie.com/click/?code=7d3c242b99706c588c2a36a73214f41f