BMI
Body Mass Index to współczynnik służący do oceny masy ciała. Powstaje on przez podzielenie wagi (kg) przez wzrost wyrażony w metrach podniesiony do kwadratu, jest zatem wyrażony w kg/m².

W efekcie wielu badań naukowych wyróżniono następujące przedziały BMI:

BMI < 15 oznacza wygłodzenie. Tak niski poziom BMI zdarza się bardzo rzadko i z reguły jest spowodowany wyniszczeniem organizmu przez chorobę somatyczną lub zaburzenia odżywiania czyli anoreksję i bulimię.

BMI mieszczące się w przedziale 15,1 – 17,4 charakteryzuje osoby wychudzone. Stan taki ma z reguły podłoże podobne jak wygłodzenie.

BMI pomiędzy 17,5 – 18,4 wskazuje na niedowagę, czyli niedobór masy ciała. Jest to sygnał, że należy zadbać o odpowiednią podaż pokarmu zapewniającą unormowanie masy ciała i dostarczenie do organizmu wszystkich niezbędnych składników odżywczych. 

BMI w granicach 18,5 – 24,9 oznacza prawidłową masę ciała. Jest to najlepszy stan dla organizmu, zapewniający optymalne funkcjonowanie.

BMI od 25 do 24,9 charakteryzuje osoby z nadwagą, czyli zwiększoną ponad normę masą ciała. Jest to stan zaburzający funkcjonowanie organizmu, zwiększający znacznie ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych. Niebezpieczeństwo związane jest także z tym, iż nadwaga bardzo często prowadzi do powstania otyłości.

BMI od 30 do 34,9 oznacza pierwszy stopień otyłości

BMI mieszczące się w przedziale 35 – 39,9 wskazuje na drugi stopień otyłości

BMI powyżej 40 oznacza trzeci stopień otyłości nazywany inaczej otyłością olbrzymią


Wystąpienie któregokolwiek ze stopni otyłości oznacza znaczny wzrost ryzyka wystąpienia chorób takich jak cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie, miażdżyca, zawał mięśnia sercowego, choroby układu kostnego, niektóre nowotwory, zaburzenia oddychania czy dna moczanowa. Im wyższa jest masa ciała tym ryzyko wystąpienia tych schorzeń wyższe.

Wskaźnik BMI jest bardzo łatwy w użyciu i przydatny do oceny masy ciała, jednak przy stosowaniu go należy być bardzo uważnym. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że osoby o wyjątkowo dużej masie mięśniowej mogą mieć wysokie BMI nie będąc osobami otyłymi. Podobnie jest z ludźmi cierpiącymi na obrzęki. W sytuacjach wątpliwych konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań jak na przykład pomiar zawartości tkanki tłuszczowej.

http://www.odchudzanie.com/click/?code=23a85fcc3e359612c115cce6187ae3e9
http://www.odchudzanie.com/click/?code=c518b53f7d9e779c1afb713d4be49ef1
http://www.odchudzanie.com/click/?code=7d3c242b99706c588c2a36a73214f41f